Jag är naken inför dig
Du ser mitt rätta jag
Inte det alla tror man är.
Utan för kärlen,
Jag är naken bara för dig,
bara du vet vad som
är jag.
Bara för dig Gud!