När allt är nattsvart
finns ljuset bakom nästa berg.
När vemodet tagit strypgrepp om glädjen,
När förtvivlan har dig i sitt grepp.
När döden ser ut som enda utvägen,
så finns det något stort inom oss.


När allt förgås av tristess
Och hopplösheten är svaret på allt.
För det finns en ny gryning bara orken vill.
När det är som mörkast finns ljus.


När trashanken i dina ögon är du,
Öppna ditt sinne för Gud i ditt hjärta.
När tiden är knapp och fylld av oro
Vänd då dig till ovan där
och känn lugnet befria dig från bördorna.