När det skymmer
kommer folket ur skuggorna fram
dansar på gatorna
Gatorna är deras hem
För ingen vill ta i dom med tång.
När spriten värmer en fruset självförtroende
När offentliga toaletten är hemmet
med värme och en sovstund
Då är man långt nere för räkning.
När man är smutsig
och det är vardag
Att leva utanför normen
När livet blir kort
och fylld av sprit och droger
När skymningen kommer sakta.
I en omärkt grav du slutar
när natten blir till morgon
Och visste vem du var
Bara att du var en hemlös
som drack sprit och var smutsig
och inget namn du hade.
När det skymmer
kommer de fram
De föraktade och bespottade
Som ingen vill veta av
Och ingen vill kännas vid.