Kärlek behöver näring
Människor kan inte leva utan
en ynnest av kärlek
Kärlek och hat är gemensam nämnare
men kärlek vinner till slut
Om kärleken är näringsriktig