Vi har negativ omstrukturering av vårt samhälle i dessa Corona tider! Vi är som en gammal dator som går på sina sista parametrar! Samtidigt som ungdomen tror dom är odödliga!

Hela världen är negativ spiral och på nedåtgående! Men när coronan är över kommer vi nog att söndra och härska igen som om ingenting hänt! förmodligen Ja! och vi sakta går mot undergången för moder jord för vårt ha begär och vi vill bara ha mer och mer och blir aldrig nöjd.

Vi behöver en positiv omstrukturering av vår värld och det är nu, ta coronas som en varning.