Är du en nogrann person? Och hur noga är du?

När det gäller städning, när jag äntligen får för mig att städa, då blir det noggrant!