Livet har många nyanser bara om bemödar sig att se dom! //KP