En människas liv ter sig ej lätt
många liv spills i onödan
för ondskans makt gör hörd

Överallt där maktens boningar finns
Vi människor grymmast av alla
jordens rovdjur
i våra fotspår lämnar vi krig
ödeläggelse och förödelse

En del sätter sitt liv i stor oreda
en del har kaos
andra människor går livet ganska
obemärkt förbi, inget att att minnas