Ödet förde med sig en vindpust,
Bara God förstår dess innebörd
Men kärlek kan inte ens han
rå på!
– Ett plus ett blir två
Ett par är på väg igenom livet tillsammans.