Om ingen vill
om ingen orkar
bry sig om att världen går under
Hur ska vi då leva?

Om ingen vågar
säga NEJ!
och likgiltigheten frodas
Vem vågar då skrika: Nu är det nog!

När ingen vågar ta steget
vad finns då kvar för oss andra?
Det förflutna går ej att reparera
men våra barns framtid går!

Om ingen tar ansvar
Om ingen vill
Vem kan man då lita på?
När vi är likgiltiga och bara jagar pengar!

Om ingen ger sig
Och ingen bryr sig
Vad finns då kvar?
Hur ska vi fatta att det är nu!