Om feghet är var mans Akilles häl,
vad är då mod?
Om det fördolda ljuger,
Vad är då sanningen?