Ottsjö, stället på fjället,
Åres vackraste fjällby!

Ottsjö ligger i Åre, stället vid fjället, omgiven av Ottfjället. Det lugna alternativet till Åres jäkt och stress. Allt i skidåkning, skoterväg alldeles utanför knuten.

Ottsjö är min hemby, Jämtlands vackraste fjällby Årefjällen! En by med anor från stenåldern. En by utöver det vanliga!
En by med c:a 100 st. bofasta och ett oräknat antal turister.
Här finns gott om egenföretagare, en unik lanthandel, en egen flaggfabrikant, Två hotell /pensionat. Snöskoterleder åt alla väder sträck! Ett paradis för snöskoter entuiaster, men
också skidspår. Vi har En mil till Trillevallen, tre mil till utförsåkar mekkat Åre.

Ottsjö, lite coolare liksom:
En by med anor. Man vet med säkerhet att det bott folk här sen 1300-talet. Från början benämndes byn Ottarsjö.
Ottfjället ståtar majestätiskt över byn. Enligt legenden om jätten Ott, så kastade denne en sten från Ottfjället ner mot kyrkan i Undersåker. Han kunde inte sova på grund av kyrkklockorna!

Första ödebygdsvägen röjdes 1912. Den riktiga vägen kom 1932. Den första turisten kom till Ottsjö år 1909. Hon hette Elisabeth Arvedson och hon kom vandrande med en väninna från Ånn. Idag finns det två hotell/pensionat och ett våffel bruk i drift. De flesta bybor har stugor och/eller lägenheter att erbjuda.
Vi har bl.a. en lanthandel. Det finns snöskoterleder i alla väder sträck och naturligtvis även skidspår. För den fiskesugne finns det också ett rikt utbud. En by för dig som söker lugnet och det lilla extra!

Fjällturer och kultur:
Ridvadet är en gammal kurirväg över Ottsjön. Den användes av bland annat Karolinerna, mellan åren 1675 och 1717, när de red mellan Ede skans i Värmland och Duved skans i Jämtland. Även posten kom den vägen.
Ridvadet har på sommaren ett medeldjup på 60 cm.
Det finns en led som kallas Buförings leden, vilket betyder att frakta korna till fäbodvallen. En dag då Anders Persson bufört till Bottenvallen blev hans hästar anfallna av en björn, då de gick utanför vallen och betade. Hästarna räddade sig genom att springa hem till byn med björnen efter sig. Avståndet till byn är c:a en mil. Denna händelse utspelade sig någon gång under 1900-talets början.

Gröfta, Blytein, Tranbacksrein är kända gravplatser från gamla tider, dessa är ännu inte utmärkta, men det finns fortfarande kännedom om deras lägen, dom användes för flera hundra år sedan.

Hållfjällets turiststation, byggdes 1942-43 och öppnades februari 1943 och är belägen ovan trädgränsen, 800 meter över havet. Under kriget bodde flygvapnet där. Kvinnliga luftbevakerskor bodde och rapporterade om fientligt flyg. Idag drivs det av Per Martin Sjöberg, som konferenscenter och utflyktsmål. Det är vintertid ett populärt utflyktsmål för turister. Gott fika finns alltid färdigt!

Fäbodar:
Fäbodväsendet var förr en av de viktigaste näringsgrenarna i byn. Betet höll djuren vid liv. Man tillverkade smör. ost och messmör för vinterns behov på vallarna.

Ytterstvallen: En idag levande fäbod som varit i drift sedan 1950-talet. Som våffel bruk och servering. Mor Erika startade våffel bruket. Efter det tog Märta Bakken över och numera drivs det vintertid av sonen Christer och hans hustru Christina.

Fäbodar att besöka i Ottsjö:
Norra och södra Bottenvallen. Hyr nyckel på Ica Ottsjöbua, eller gården närmast bommen,
längst bort i byn. Åk c:a 1 mil, sen kommer bom nr:2, gå sedan, en bit.
Först kommer ni/du till vår vall och Pottinens vall, vackert inbäddad bland fjällen.

Gå rakt över vallarna så finner du stigen till Norra Bottenvallen, följ den, ända
över skorr ån, gå över och fortsätt tills du kommer fram, sätt dig/er ned och
njut av utsikten!

Hållvallens fäbod, gå från Ottsjö, längt bort i byn, c:a 5 km, över stora fjäll och
vidunderlig utsikt. Hållvallens fäbod ägs av hembygsföreningen. Var vår och höst
fäbod. Fika i den öppna stugan, eller grilla en korv, går också sova över.

Lillvallen c:a mitt på vägen till bottenvallarna. En liten vi skylt visar vägen, c:a 5 kilometer
att gå.

Passa på gå till bottenvalarna via den gamla buföringsleden. Trolskt och vackert.

Ordboken:
Alla vet ju hur bra det är att kunna några fraser på språket i det land du besöker, att det är bra med en ordlista.

Här är några ord på Ottsjöiska!
Gringo: en man som får tjejers hjärtan att bulta, kommer företrädesvis från någon storstad.
Di henne e gubben mi: Inte alls då….
Plågg: Huvudets bästa vän.
Komärs: mycket folk som handlar idag.
Trucka: barnvagn.
Vävstol: draghund.
Bitcha: sur gammal tant.
De´e systra mi: Kille ute med älskarinna!
Fick mycke´fisk i dag: Inte ett napp!
Styrdans: dansa till dansband.
Kagge: 6pack öl.
Je må dålut: livet är toppen!
Veasta Vinn: Det blir snö!
Streling: En ung man-ledig!
Gjölbrok: skrytig person som talar vitt och brett,men det blir aldrig nått!
En bit bort: minst en mil……
Utombordare: Man/kvinna på semester utan familj!
Tyllmejs: tokig
Bjäla:överdriver allting
Pärsjärn: strykjärn
Rigge: fint klädd
Frosk: groda
Rati ti Snöre: gubbe/gumma på promenad med väldigt,väldigt liten hund..
Mångforhosta: förskylning med hosta!

Ottsjö byalag
Ottsjö byalag verkar för byns fortlevnad och dess framtid,
formar byns gemenskap och driver aktivt frågor som rör byn.

Ottsjö byalag driver även den gemensamma bystugan,
som går att hyra för privata ändamål såsom fester,möten.
Hyra:
för medlemmar i Ottsjö byalag
300:- för hela bystugan.
150:- för lilla rummet
För icke medlem:
600:- för hela bystugan
300:- för lilla rummet.

Byalagets medlemmar arbetar ideellt med många olika saker,
bl.a. Kulturevenemang,fester,miljö,trivselfrågor i byn som vinter och sommarleder,sophantering,vägen,mm.mm.
Listan kan göras lång Vi räknar med ditt stöd, som medlem i Byalaget

Ordförande: Ylva Hagerlind 0647-341 20 ylva.hagerlind@telia.com
Kassör: Gunnel Roos Nilsson 0647-340 68 gunnel.roland@telia.com
Sekreterare: Solveig Rehn 0647-34181
Ledamöter: Leif Ädel 0647-34197 Mona Näs 0647-34187

BLI MEDLEM: medlemsavgift: 2006.
Familj: 100:-Enskild: 50:-

PG:190860-7Du kan även betala in din medlemsavgift på Ica Ottsjö-Bua.

Undersåkers turistförening:
Undersåkers turistförening, UTF har varit verksam sedan 1930-talet.
Föreningen bildades på grund av det behov som fanns av samarbete mellan turistföretagen
i olika turistfrågor.
UTF är delägare i Åre turistbyrå. Detta innebär att turistbyrån står till förfogande för medlemmar som önskar
distribuera sin information i turistbyråns lokaler.

Samarbete har skett och sker inom en rad olika områden, men det man
framförallt förknippar med UTF är alla skid- och vandringsleder.

Sedan bildandet har genom UTF:s försorg ett omfattande ledsystem på 10-tals mil
med åtskilliga raststugor byggts. Idag kan man säga att området mellan Edsåsdalen-Undersåker-Ottsjö
är det absolut bästa turområdet Åre har att erbjuda!

Ett ledsystem av denna storleksordning och kvalitet kräver omsorgsfullt underhållsarbete.
UTF har för detta behov en heltidsanställd person som både underhåller och preparerar spåren.
Denna person har under många år varit Leif Sundström, bosatt i Undersåker.

UTF omsätter c:a 400.000:-/år
Turistföretagen står för huvuddelen av finansieringen men de enskilda medlemsavgifterna är givetvis av stor betydelse.

Vi från UTF:s styrelse vill därför tacka alla medlemmar för det stöd Ni ger och till Er som ännu
inte blivit medlemmar vill vi säga att genom medlemskap i UTF blir Ni delaktiga i det som vi alla månar om,
nämligen att alla byar här vid sidan av Åre skall utvecklas turistiskt och därigenom förbli en levande
kulturbygd.

Adress: UTF, ottsjö 83010 Undersåker
STÖD UTF: Pg:27 6168-2
Enskild medlemsavgift:100:-/År Ditt bidrag kan göra skillnad!

Ottsjö Vålådalens hembygdsförening:
Föreningens ändamål är att skydda och vårda vår bygd och dess natur, främja traktens kultur
samt verka för gemensamma intressen inom området: Ottsjö,trillevallen,
Fångåmon, Valbo, samt östra och Västra Vålådalen.

Vad görs i föreningen?
OVH har byggt en bakstuga för tunnbrödsbakning i Ottsjö som får nyttjas av alla som vill hyra den.

Bakstugan bokas hos Getrun ovh Lars-Erik tel:34023.

Hållvallen fäbod har varit i OVH:s ägo sedan 1966. Den har nu rustats upp igen och där finns
en stuga, ett kokhus att besöka.

Bäverkroken är upprustad igen efter ett antal år utan hus. Det är en gammal boplats
där folk bodde från 1860 och ända inpå 1900-talet.

Som ni förstår kostar det pengar, tid och engagemang att vårda dessa hus
och att försöka skapa andra aktiviteter. Bufesten var en av dessa som nu
vilat några år.

Vårt nästa projekt är att rusta upp och underhålla vandrings- och fotleden mellan Undersåker
och Valbo mot Lunndörrspasset. Den kilometerlånga övergången över Ottsjön.
Ridvadet kommer att skyltas och märkas ut på ett bättre sätt.

I Vallbo kommer en minnestavla över Jon Jonsson-Holm , mer känd som
Lappkungen, att sättas upp.
Det är mycket är på gång så BLI medlem och stötta vår verksamhet!

Medlemsavgift:40:- vuxen/år
100:-/år familj Bli gärna medlem för 2år på en gång! Tack för din hjälp.

Postgiro: 32 17 06-4
Medlemskort kan även köpas på Ica-Ottsjö Bua,
Helena Estensson Fångomon