Nu skorstenar byggas
och högre de blir
för nu ska det tryggas
ett större revir

Nu sjöar försuras
i allt högre grad
och in nästan muras
bland blommor och blad

Nu svavlet förhärjar
den kropp som var vän
och blyets man bärgar
ifrån parkens trängsel

Nu pampen oss häcklar
med alltmera eld
och vår syn förvecklar
så fliten blir fälld