Wallball

Armhävningar med axelklapp (alternativt: utan handklapp om det blir för tungt)

Snabba fötter

Arm lyft med stång

Gummiband – squat

Varv 1:Rita cirklar –
Lyft knät mot magen och håll ihop händerna över knät och gör cirklar med tårna,
först små och sedan större och större rörelser inåt och utåt. 40 cirklar per fot, upprepa så många du hinner gånger.

Varv 2: Arm hävning med benlyft – vartannat ben.

Varv 1: Tågång – Gå högt på tå i ca 20 meter. Upprepa så många du hinner gånger.
Varv 2: Hälgång – Gå på hälarna i ca 20 meter. Upprepa så många du hinner gånger.

Varv 1:Militär lyft Varv 1
Varv 2: Miltär stå-still med miltär lyft teknik

Pulsvarv:
1; Raka Situps. 10-15 st
2; Sneda Situps. 10-15 st
3; Armhävningar. 5-10 st
4; Plankan. 20-45 sek
5; Sidoplankan. 20-45 sek
5b: Andra hållet sidoplanka 20-45 sec
6; Ryggresning. 10-15 st
7; Knäböj med tålyft. 10-15 st
8; Step Up. 10 på varje ben
9; Tåhävningar. 10 på varje ben
10; Utfallsteg 6-8 steg.

Om tid över: Stå brygga och gå under varandra medans ledaren skriker siffror, då ska till ex: Nr:3 gå ner och krypa klart medan nr:1 tar dennes plats,
Kan ske från två håll!

Avslut: Avsluta med grundlig stretch/rörlighet.