Jag står vid en tom hållplats
och väntar på sista bussen
Öde och tomt ekar i mörkret
Jag står vid planetens sista busshållplats
Har sista bussen gått?
Jag håller alla mina prylar hårt
Jag håller hårt om barnet i min famn
Är vi dom enda vid planetens sista hållplats?
Sista bussen har kanske redan gått?
Är jag sisten kvar?
Jag står vid en mörk hållplats
Håller hårt i mina sista ägodelar,
Ingen får ta mina pengar,
som jag ska betala bussbiljetten med.
Jag står vid planetens sista hållplats
Och kanske väntar jag förgäves.