103 19 Her­ren har rest sin tron i him­len,allt är un­der­lagt hans välde.

20 Lo­va Her­ren, ni hans äng­lar,star­ka hjältar, som gör vad han be­fallt!

21 Lo­va Her­ren, he­la hans härska­ra,ni som tjänar ho­nom och gör hans vil­ja!

22 Lo­va Her­ren, al­la hans verk, öve­rallt i hans välde! Lo­va Her­ren, min själ!