Jag har rätten till mina ord
Ordet tillhör mig
Att skriva ner mina ord på pränt
Att skriva ned vad jag vill säga
Ordet är min rättighet
Ord kan fjättra eller befria
Ett ord är skrivet
Är ett ord för vem jag är och
vad jag står för
Jag är stolt över det fria ordet
Ord i vrede kan förstöra vänskap
Rättigheten till ordet jag skrev
skall användas med omsorg och en tanke
bakom varje ord skrivet
Rätten till mina ord är jag!
När allt är sagt och skrivet
när ordet inte betyder något
När inget lyssnar på ordet
Ordets kraft har veknat i krigens skugga