Allt är Relativt! Allt beror på hur man ser saker, ju fler människor som ojar sig, ju mer relativt blir det!!!!