Saknaden känns i mitt bröst och ett stort varför? Varför tog du allt?
Alla dom som låg mig nära hjärtat, Saknaden känns så stort.