Sällsamma är de ting som Gud gett oss,
bevara dom i ditt hjärta,
Använd dom väl!
Sällsamma är kärleksbevisen.
Sällsam är Guds gärning.