Vi i våra samhällen har slängt ut döden långt bort, så långt vi kan! Vi har ingen kontakt som förr med döden, vi vill inte ha med den att göra. Döden är skrämmande och inte något naturligt i våra liv, vi får träffa den i alla fall med jämna mellanrum och då blir det shock istället, hur kunde det hända?

Vi får inte lämna döden till någon annan! Den finns ju varse vi vill eller inte! i våra liv.