Sjung på vägen
sjung emot himlen bär
Sjung när solen börjar dala
sjung en pilgrim blott jag är

Sjung det går mot andra tider
sjung när dagen är så kort
Sjung för den dagen som kämpar och lider
levnadsdagen går så fort förbi

Sjung för den som ej kan  glädjas
sjung och du mycket få av Honom
Av  den stora Guds stora gåvor
kan du glädja andra

Sjung för den som mistat någon
som var vännen din din kär
Sjung och Gud skall torka din tår
fylla dig med sin glädje