Av alla platser som finns i vår värld
så är skogen en av de bästa
Lycklig är du om din lott är skogens dunkel
att du dagligen där kan få gästa

Emellan snåren och tuvornas fötter
där gamla granen hängt upp sina rötter
några blåsippor står radade med

Bland fåglarnas sångkör hörs en tjäder
och myggen dansar med hela sin släkt
I deras virrvarr lyser solskens väder

Där lever så många minnen
Där lever jag
bland barndomens glada minnen
Skogen fyller oss med ro i våra sinnen
min tanker vandrar ofta dit till skogen