När man knyter skosnörena
Då vet man
att skorna sitter fast
Ett steg i taget med
nya skor på livets stig
Ett nytt liv påbörjas
Knyt skosnörena löst
Och du faller i det okända
Och en ny gryning nalkas