Skrattet är det mitt skratt
lidandet är dess ansikte
Smärtan dess boning
Skrattet är det mitt skratt
uppgivenheten dess hem
Smärtan min försoning
Skrattet är det mitt skratt
dess ljud bringar dystra öden