Site icon Nu bloggar hon

Skulle du?

Nja, skulle inte våga, jag är för feg, sen är jag blyg och har alltid varit. Har inget behov att alla i Sverige skase mina heligheter, dom behåller jag för mig själv!

Exit mobile version