Slagorden väller ut ur radion
Inget slut, allas öron tar slut.
allas syndrom ger utslag,
Politik, Skvaller, och mera Lova oss.
Slagorden skriks ut ur etern.
Allas öron släpper ut vrålet ur andras perspektiv.
Känner oss klämd i en skolåda.
Slagorden har ingen verkan,
Vi har hört dem alla förr och igen.
Slagorden gör ingen verkan,
Ingen slår blå duster i oss.
Slagorden har inget innehåll.