Det viktigaste först.
Det är där, vid havet,
som jag finner klarhet.
Det är där,
i ensamhet,
som jag finner balans.
Det är där,
vid horisonten,
som jag finner perspektiv.
Det är där allting
slutar och börjar samtidigt