Ett slutet rum
där mörkret härskar
Där vill ingen bo

Slutna rum där ingen bor
Ett stulet hjärta utan hem
Ett hem utan innehåll

Ett stulet hjärta
I ett mörkt rum
Vill aldrig komma ut igen

Ett rum för ingen
Ingen vill minnas
Ingen vill besöka ett slutet rum

Ett slutet rum där ingen vill
bli instängd
Utan hopp och tro

Slutna rum i vår värld
blir fler och fler
Endast tro kan motverka slutet