Rörliga oformbara
fasta förbindelser med jorden
fångbara, ofångbara
Symboler för glädje
symboler för torka, olycka och svält
Hoppfyllda ger visioner om
framtiden
skänker värme och kraft
att klara livets svårigheter