Fjärilen svingar sig mellan bladen
Bevingade sparv du är som en saga

Humlornas surr går som ett sus i träden
Furan visslar till tallens frieri

Silkesfina spindel, din mantel är av violblå blomma
Blåklocka och tussilago sträcker sig mot solen
Och det är som en saga på sommaräng.