Sommaren är här
med ljuvliga blommor.
Med späd linnea
doftande i skogen.

Sommaren är här
med blanka fjärdar,
med vita segel,
likt vita svanar på havets yta.

Sommaren är här
med fågelkvitter
i de nyutsprungna träden,
med sol och grönska.