Orden tyckes grå
lite smått banala
Någon hade lärt sig
hur man borde tala?

Vad fick ögat lär
som är själens spegel?
Det liknar ett fartyg
med svällande segel

Tala så öppet
ärligt, klokt och fritt
Hjärtat vill bestämma
och hjärtat är ditt