Jag har stäppen inom mig
från nordost till syd
där hästarna spränger fram
ni vilda språng
Jag är slavisk,
jag är german,
jag är nordisk,
jag är afrikan.
ni mitt blod sammanfaller allt
På en klipphylla står en ståtlig man
han ger mig råd
ni hans namn föds jag på nytt
Genom honom blir jag till kultur
och snart blir mitt liv en dyr upprepning