Att status är viktigt för många unga av idag har jag märkt, du ska vara influencer och vara framgångsrik på samma gång, man kan även utbilda sig till influencer, men snälla nån!! Alla kan inte bli nr:1! Och när flugan är över, vad blir nästa sak? Du måste bli.

Vem bryr sig om blondinbella idag? Hon är passe´ och snart lagt i glömskans garderob. Det går fort i digitala värden. Det gäller att tjäna så mycket på så kort tid som möjligt innan du är glömd och nästa fix stjärna tar vid.

Min status är bara bra och jag är online i något så gammal modigt som en blogg…..