Strunt Detsamma

Strunt detsamma,
vad du tycker strunt detsamma,
jag gör i alla fall som jag vill!
strunt detsamma, jag gör som jag vill,
strunt detsamma, vad du säger, jag lyssnar inte.

Strunt detsamma, vad jag tycker
strunt detsamma, du kör bara förbi mig i alla fall,
strunt det samma, du bryr dig inte,
strunt detsamma, jag bryr mig inte heller.

Strunt detsamma vad pamparna säger,
struntar fullständigt vad du säger
för du lyssnar inte på mig,jag vill inte ha dina råd,
Strunt detsamma för allt du gjorde för mig.

Jag struntar blankt vad andra tycker jag ska göra,
jag är stolt, jag är tuff, jag är någon,
jag lyssnar till Johnny Cash, så skönt.
Strunt detsamma vad sjukhuset säger,
jag gör i alla fall som jag vill, går min egen väg.

Previous Post
Next Post
Nu bloggar hon