Det är svårt att veta
vad man vill när man står ena foten på stupstocken<
närmaste väg till nådastöten
När genvägen med droger Stupstocken lurar efter varje nålstick
När man sitter och väger
för och emot med båda fötterna stadigt lutande mot stupen
som lutar brant mot stupet
Många har glömt lek, lär och lust
Och går de ondskans ärenden
När livet balanseras på dödens väger
När energi läggs på oreda, ondskan och döden
Än på att älska och kärlek
Stupstocken lurar runt hörnet på dig
När vi står på stupstocken
Finns ingen retur biljett!