• Svartmålad ligger du där! Hur fixar du det?

Nån? har inte vad jag vet svartmålat mig, men om det skulle hända skulle nog prata med personen/personerna och fråga varför! Jag är född med stor käft, sen skulle jag nog bida min tid för hämnden är ljuv………..