Tänk vad ett ord kan betyda.
Tänk om livet var som ett ord?
Tänk om ordet kunde göra så att
lidande och krig inte fanns?
Ett enda ord och allt är annorlunda.
Tänk på ordet,
solidaritet.
Samvaro.
Krig
Och Fred.
Tänk om det vore frid i världen?