Är du tankspridd?

Det kan man säga att jag är ibland, har glömt mycket i mina dar….. Det händer ofta när det är något jag ska passa…..