Tiden kan både vara ens vän eller fiende, vilket det är, är avhängt på vad man gör just nu eller var man är. Tiden ska man ta vara på!