Tiden får utvisa. Det är väl ändå inte korrekt? Vem utvisar tiden? Nej, ge mig en kaffe nu…….