Liksom en virvlande vind
i nattens stillsamma sus
söker han genom staden
för att finna sin livsmotivation

Han trånar efter kärlek och en vän
vrider sin kropp i smärtor
men som ett under han
sin förlösande kick, bara för en stund

Genom livets mörka gränder
ska han färdas i många år
men en dag
så går den sköra tråden av
Och kärleken fann en annan famn