Tillvaron är en tubsocka, när man trär på den – Så vet man att den aldrig sitter perfekt!!…..