“Tystnaden är den största Rösten!”  Henning Mankell