En dröm går att förverkliga
men måste ha tålamod
det kan förvisso ta sin tid

Kanske det dröjer mången år
kanske många tårar
men det kan i alla tider ge hopp

Dagar och år kan rusa iväg
somliga får kanske aldrig sin
innersta önskan uppfylld.