Om vi är utan minnen, vad är vi då? Vi är inte en människa på två ben i alla fall. För mig är minnen något man bär med sig genom torr och vått. Vi bär en del minnen med stolthet, andra vill vi förpassa till glömskans dal. Men alla bubblar då och då upp som en påminnelse av det som varit.

Utan minnen är vi ingenting………….

Ett minne gott eller dåligt är något vi alla bär med oss! Alla minnen i ett liv, tänk om hjärnan kunde skriva och skrev ner alla våra minnen på ett ark, hur stort blev det då?