Jag har svårt för förändringar! Jag vill ha det som det är och inte förändrat! Nu har dom ändrat på mitt gym och jag gillar det inte! Men jag kan förstå syftet, men varför inte fler grupper om inte alla inte kommer med? Än att ändra på boknings schemat! Jag tror inte det blir fler platser!

Men dom är inte hårda nog för alla som anmäler sig och sedan skiter i att komma! 100 Kronor! Det är för lite! för att kännas, det ska brännas ordentligt! På mitt gamla gym däruppe var det ingen pardon: Sen två gånger om ala böter och du är avstängd från gymmet! Men det kanske inte går här då det stor konkurrens. Men att låsa upp nyckeln borde kosta mer!

Vad då då? Tror inte det blir bättre än förrän det bränns det bränns ordentligt i plånboken, folk är bortskämda!