Det är här du skall ge
ditt rätta stöd
Du bär din uppgift med heder
Hur mycket du lindrat
av lidande och nöd
Din vägskylt till målet leder


Med ungdomlig blodström
går brusande stark
Likt vårfloden i rasande tempo
Så lätt att vandra
på felaktig väg
en vandring i becksvarta nattens kyla


Det frö som blir sått i ogräs
I de ungas bröst
Kanske det spirar fritt
Kanske blir det skörd
I jordelivet som senare komma
och lön för din strävan givits


Tack för vad vi fått och får
För kunskap, styrka och kärlek
Vart vi än går i världen
Vårt livs gärning
Skall du giva med förhoppning Fader