Vaka över oss:
Må herren vaka över oss,
med kärlek och omsorg.
Må herren se till mina behov,
med en glimt i ögat.
Må herren var med oss i
våra vardagliga steg här i livet.
Herre, hör mig,
Se mig,
Jag är din trogne! Gud. Vaka över oss.